mask

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Etapy postępowania

Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga wcześniejszego rozplanowania i zaprojektowania miejsca, gdzie będzie wykonany montaż. Jeśli ktoś chciałby zrobić to samodzielnie, producenci oczyszczalni zawsze dołączają instrukcję obsługi i montażu, które mogą się różnić w zależności od wytwórcy i modelu urządzenia.

Przebieg montażu

Właściwy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków należy rozpocząć od przygotowania odpowiednio umiejscowionego wykopu, według zaleceń i wymogów producenta. Na dnie wykonuje się podsypkę z piasku, która zazwyczaj wynosi 10 - 15 cm. Na podsypce umieszcza się zbiornik gnilny oraz ustawia się go w poziomie. Następnie wypełnia się osadnik wodą w takiej ilości, jaką wskazuje instrukcja producenta. Najczęściej ok. 30 cm lub 2/3 całkowitej pojemności. Po tym etapie należy zasypać zbiornik, obsypując go dookoła warstwami ziemi, odpowiednio ją zagęszczając.

Zbiornik łączy się z wcześniej przygotowanymi rurami kanalizacyjnymi oraz wykonuje się montaż studzienki rozdzielczej oraz rur rozdzielczych i rur rozsączających. Rury rozdzielcze układa się na drenażu ze spadkiem, wynoszącym ok. 1%-1,5%, w zależności od wskazań producenta. Obsypuje się je piaskiem, żwirem i keramzytem. Rury drenażowe układa się ze spadkiem 1%-1,5% na specjalnie przygotowanym podłożu filtracyjnym, np. żwirowym. Na końcu rur rozsączających umieszcza się rury wentylacyjne, których zadaniem jest napowietrzanie systemu.

O czym pamiętać?

Przed przystąpieniem do montażu trzeba zapoznać się dokładnie z zasadami instalacji i panującym prawem, które określa odległości zbiornika od domu, ujęć wody, skupisk drzew czy granicy działki.

Koniecznie też trzeba sprawdzić jakość, rodzaj gleby i materiałów filtrujących w miejscu montażu, aby cała instalacja była stabilna i dopasowana do podłoża.