mask

Kiedy warto zdecydować się na przepompownię ścieków?

Przepompownie ścieków służą do transportowania ścieków z domów, zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych czy osiedli. Dzielą się na przepompownie suche i mokre. Urządzenia te są skonstruowane w taki sposób, by działać bez konieczności ingerencji człowieka. Przepompownie ścieków wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie z jakiegoś powodu nie ma możliwości zastosowania kanalizacji typu grawitacyjnego.

Przepompownia ścieków a kanalizacja typu grawitacyjnego

Najczęściej stosowanym sposobem odprowadzania ścieków jest kanalizacja grawitacyjna. W jej przypadku wszystkie elementy buduje się tak, by nieczystości spływały samoistnie, za sprawą działania grawitacji. Aby tak było, rury muszą mieć minimum 2% nachylenia. Czyli w przypadku 10-metrowego rurociągu, jego początek powinien znajdować się o 20 cm wyżej niż koniec. Spadek ten musi być równomierny. Maksymalny poziom nachylenia nie może przekraczać 15%. Jeśli będzie większy, spływające ścieki mogą zasysać powietrze do syfonów, powodując nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach.
Niestety zastosowanie tego typu kanalizacji nie zawsze jest możliwe. Wtedy konieczne jest postawienia na przepompownię ścieków.

W jakich miejscach najczęściej wykorzystuje się przepompownię?

Przepompownię ścieków stosuje się w sytuacjach, w których ścieki wyprowadzane są z miejsca położonego wyżej niż to, do którego mają trafić, czyli np. w budynkach znajdujących się na skarpach wzniesień czy w zagłębieniach terenu. Przepompownia może być konieczna również, gdy rurociąg jest bardzo długi. Wtedy zawartość płynna ścieków może nie być w stanie przesuwać stałych zanieczyszczeń. Tak się dzieje np. gdy zabudowa jest rozproszona.
Taki rodzaj kanalizacji stosuje się również w miejscach, w których są cieki wodne oraz w przypadku wysokich wód gruntowych.